מבלט למנעול וצילינדר עם חור לידית בדלת ק-4400

פינוי עבור מנעול 9000 עם מטריצה מגנטית (פטנט רשום)

יחידה פניאומטית לפינוי "שושנה" במוביל תריס גלילה, כולל תחנות ל-U סמוי ולניקוב חור עובר

פינוי דופן אחת/שתיים למנעול 9000 עם מטריצה מגנטית (פטנט רשום)

יחידה ידנית לניקוב חריצי מים בפרופילי אמבטיה חלולים (פטנט רשום)