פינוי מנעול וצילינדר עם חור לידית בדלת ק-4400

פינוי למנעול 9000 עם מטריצה מגנטית

פינוי "שושנה" במוביל תריס גלילה עם U סמוי וחור עובר

פינוי דופן אחת/שתיים למנעול 9000 עם מטריצה מגנטית

יחידה ידנית לניקוב חריצי מים בפרופילי אמבטיה חלולים

יחידה פניאומטית משלימה למנגנון דלת וכנף מחוזקת 9400

פינוי מנעול עם מטריצה מגנטית בתריס ורשת בורג

יחידה משולבת לפינויים משלימים בסדרות 4300 / 7300

יחידה פניאומטית לפעולות משלימות 9200

יחידה משולבת לפינוי מנעול עובר בסדרות 7000 / 9000 + פינויים בכנפיים מחוזקות 9000 + פינוי לשונית