לעיתים נדרש לבצע מספר פעולות ניקוב מרוחקות זו מזו לאורך פרופיל נתון. ניתן לנקב כל פעולה בנפרד או להשתמש במרכז עיבודים ממוחשב, אבל בשתי השיטות העיבוד יימשך זמן רב.

המערכת שלנו מיועדת לביצוע בו-זמני של ניקובים רבים בפרופילים ארוכים במיוחד. מספר מכבשים פניאומטיים הפועלים במקביל מספקים פעולת ניקוב מיידית, מהירה ומדויקת. מסילה מיוחדת מאפשרת הזזה לינארית של המכבשים במידת הצורך.

ניתן להתאים את המערכת לביצוע פעולות שונות במרחקים שונים על פני הפרופיל.

מערכת לניקוב סימולטני

שימוש

שימוש

            לביצוע מספר ניקובים בו-זמנית במיקומים שונים על פני פרופילים ארוכים במיוחד.

מוצרים נוספים

מוצרים נוספים
Pneumatic Press.web
work_13.web
1.1 – Bench example.web
Foot Pedal.web
1.1 – Air Control Unit Example.web
1.1 – Manual Punching Machine – Basic.web