מכבש פניאומטי קטן, קל ונייד, עם צריכת אוויר נמוכה. בעל יכולת ניקוב גבוהה ואפשרות להחלפת מבלטים. 


נתונים

           קטן
           כוח ניקוב
           משקל ללא מבלט

           גדול
           כוח ניקוב
           משקל ללא מבלט


750 ק"ג
3.5 ק"ג 


1500 ק"ג
5.5 ק"ג

מוצרים נוספים

מוצרים נוספים
Pneumatic Press.web
666
1 – COM5-T99.web
work_13.web
1.1 – Bench example.web