מכונות ידניות

מכונות פניאומטיות

יחידה ידנית לפינת נעיצה 010034/010118 HD/57D64יחידה ידנית M209133 לפינת מתיחה מ-ת.מ. 8372 עבור דלת דגם HD64יחידה ידנית M209135 לפינת מתיחה 203136 דגם בלרוםיחידה ידנית M209136 לפינת נעיצה 203126יחידה ידנית M209164 לפינת מתיחה דגם רום לייןיחידה ידנית M209175 לסרגל זיגוג 15 מ"מ
M209109 מטריקס לקצה קורה רגילה 160 בקיר מסך M-50


M209112 רום 475 כולל פינת נעיצה / מתיחה 


M209149 רום 790


B720 - M209150


M209152 בלרום B755


M209153 בלרום 755


M209157 מטריקס לקצה קורה 160 כולל מעלה בקיר מסך M-50


M209159 בסיסית דגם רום ליין חדש


M209160 רום D/64HD57


B22 - M209161


M209165 רום 405 כולל פינת נעיצה / מתיחה


M209171 רום 720 חדש 


M209172 משולבת דגם B720 + 720