פינוי מנעול וצילינדר עם חור לידית בדלת ק-4400

פינוי למנעול 9000 עם מטריצה מגנטית

מנקז מים ידני למסילות המורכבות באתר / בניין

פינוי "שושנה" במוביל תריס גלילה עם U סמוי וחור עובר

פינוי דופן אחת/שתיים למנעול 9000 עם מטריצה מגנטית

יחידה ידנית לניקוב חריצי מים בפרופילי אמבטיה חלולים

פינוי מנעול עם מטריצה מגנטית בתריס ורשת בורג

יחידה משולבת לפינויים משלימים בסדרות 4300 / 7300

יחידה פניאומטית משלימה למנגנון דלת וכנף מחוזקת 9400

יחידה פניאומטית לפעולות משלימות 9200

יחידה משולבת לפינוי מנעול עובר בסדרות 7000 / 9000 + פינויים בכנפיים מחוזקות 9000 + פינוי לשונית