תוספת הסדן החבוי מיועדת עבור מסגרות גדולות וכבדות, שיש קושי להרימן מעל לבלוק הסדן. תוספת זו ניתנת לשילוב לפי דרישה בכל דגמי מהדקי הפינות מתוצרתנו.