כאשר נדרש לבצע יותר מפעולת ניקוב אחת, ולא ניתן להשתמש במערכת פניאומטית מסיבה כלשהי, המכבש הידני הנ”ל מספק פתרון הולם.
המכבש מיועד להכיל לפחות שני מבלטים בגוף בודד, הוא קל משקל ופשוט מאד לתפעול.

* איפיון המערכת יתבצע לפי דרישות הלקוח

נתונים

מוצרים נוספים