הסדרות הנפוצות של קירות המסך כוללות בדרך כלל פינויים מורכבים רבים, כגון חתכי עומק ישרים וזוויתיים. לכן, יש לבצע פעולות עיבוד רבות על מנת להרכיב את מסגרות קיר-המסך. הפעולות הללו עשויות לקחת זמן רב וצריכות להתבצע על ידי כוח עבודה מקצועי ומיומן.

בשימוש עם מוצרינו, ניתן לבצע בקלות ובמהירות גם פעולות קשות ומורכבות לעיבוד. בכל הפעלה של המערכת הפניאומטית ניתן לחסוך זמן רב של של קדיחות וחיתוכים. מובטחת הרכבה מהירה וקלה של העמודים, הקורות, הכיסויים והלחצנים.

לחברתנו נסיון רב עם תכנון וייצור של יחידות מבלטים לסדרות הנפוצות של קירות המסך. המערכות מתצורתנו הינן משתלמות לרכישה וידידותיות למשתמש. כמו בכל המוצרים הפניאומטיים שלנו, השימוש במכונה נעשה על ידי מפעיל אחד בלבד. מערכות המבלטים הפניאומטיות שלנו מתאימות למגוון סוגי פרופילים של קירות מסך, כגון: פרופילי עמוד, קורה, כיסויים ולחצנים. 

 * התצורה הסטנדרטית כוללת ידית הפעלה פניאומטית

* המידות נתונות לשינוי בהתאם לדרישת הלקוח

נתונים

מוצרים נוספים