מתקן קידוח 3 חורים למנגנון תנועה עבור סדרות: 7600 / 5600 / 5500 / 4300

20210209_142151