יחידה ידנית לפינת נעיצה 010034/010118 HD/57D64

  יחידה ידנית M209133 לפינת מתיחה מ-ת.מ. 8372 עבור דלת דגם HD64

  יחידה ידנית M209135 לפינת מתיחה 203136 דגם בלרום

  יחידה ידנית M209136 לפינת נעיצה 203126

  יחידה ידנית M209164 לפינת מתיחה דגם רום ליין

  יחידה ידנית M209175 לסרגל זיגוג 15 מ”מ

  M209109 מטריקס לקצה קורה רגילה 160 בקיר מסך M-50

  M209112 רום 475 כולל פינת נעיצה / מתיחה

  M209149 רום 790

  B720 – M209150

  M209152 בלרום B755

M209153 בלרום 755

  M209157 מטריקס לקצה קורה 160 כולל מעלה בקיר מסך M-50

  M209159 בסיסית דגם רום ליין חדש

  M209160 רום D/64HD57

  B22 – M209161

  M209165 רום 405 כולל פינת נעיצה / מתיחה

  M209171 רום 720 חדש

  M209172 משולבת דגם B720 + 720

לחצו כאן לאתר הבית של חברת אקסטל