Bohler High Speed Steel - פלדות היי ספיד של בולר

פלדות לעיבוד במהירות גבוהה (נקראות HSS או HS) משתייכות לקבוצת פלדות הכלים, ומשמשות בעיקר לייצור כלי חיתוך, כלי עיבוד שבבי, מקדחים ועוד.

HSS הינה פלדה עם ריכוז פחמן גבוה ויכולת עמידה בטמפרטורות גבוהות ללא איבוד הקשיות.

חברת בולר מתמחה בייצור פלדות לעיבוד במהירות גבוהה בתהליך אבקה מטלורגית Powder-Metallurgy, המעניק ביצועים מיטביים המאפיינים את השיטה הייחודית הזו בלבד.

פלדות לדוגמא: M42, M2, M35, M41, M4, M3

לבולר ישנם 2 פטנטים בתחום

תהליך ייצור הפלדה - Processing

MICROCLEAN - Tool Steel produced by Powder Metallurgical

לוחות ופלטות
חוטים
עגול
מרובע ומלבן