WEMARO

חברת WEMARO הינה מהיצרניות המובילות בגרמניה לכלי חיתוך ועיבוד.

WEMARO מציעים מגוון רחב של מוצרים לענף האלומיניום, כגון:

כרסומי HSS / SOLID CARBIDE , דיסקים וציוד משלים.

מיועד לכרסומות העתקה, משורים, ומרכזי עיבוד CNC לאלומיניום וחומרים מרוכבים (לוחות בונד, HPL, כוורת, פייבר צמנט ועוד).

WEMARO איכות ברמה שלא הכרתם!

במלאי כלים במגוון קטרים ואורכים לכרסומות העתקה (פנטוגרף / פרייזר):

מק”ט SH4052 כרסום 3 מ”מ HSSE קצר (60 מ”מ)

מק”ט SH4019 כרסום 4 מ”מ HSSE קצר (60 מ”מ)

מק”ט SH4018 כרסום 4 מ”מ HSSE ארוך (80 מ”מ)

מק”ט SH4020 כרסום 4 מ”מ HSSE ארוך מיוחד (90 מ”מ)

מק”ט SH4015 כרסום 5 מ”מ HSSE קצר (60 מ”מ)

מק”ט SH4016 כרסום 5 מ”מ HSSE ארוך (80 מ”מ)

מק”ט SH4056 כרסום 5 מ”מ HSSE ארוך מיוחד (90 מ”מ)

מק”ט SH4084 כרסום 5 מ”מ HSSE ארוך מיוחד (120 מ”מ)

מק”ט SH4021 כרסום 6 מ”מ HSSE קצר (60 מ”מ)

מק”ט SH4022 כרסום 6 מ”מ HSSE ארוך מיוחד (90 מ”מ)

מק”ט SH4074 כרסום 8 מ”מ HSSE ארוך (80 מ”מ)

מק”ט SH4115 כרסום 8 מ”מ HSSE ארוך מיוחד (120 מ”מ)

לחצו כאן לביקור באתר הבית של WEMARO

סירטונים

נציגויות